sisällöntuotanto

Digimarkkinointi for dummies Vol. 3: Sanastoa

Nyt olemme jo edenneet julkaisusarjamme viimeiseen, muttei vähäisimpään osaan! Myös tämän kertainen blogi käsittelee digimarkkinoinnin sanastoa ja nivoo yhteen niin yrityksille kuin kuluttajille hyödyllistä sanastoa. Toivomme, että digimarkkinoinnin sanastomme olisi selkeyttänyt blogissa käyneille eri käsitteitä ja täältä voi tarvittaessa aina käydä tarkistamassa sanoja, jos käsitteet jostain syystä unohtuisivat matkan varrella.

 

1.     Inbound-markkinointi

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Inbound-markkinoinnille tyypillistä on sen sijoittuminen someen ja nettiin, ja siinä yritetään saada houkuteltua asiakas kiinnostumaan yrityksen palveluista sekä etsimään ja tutustumaan niihin aktiivisesti itse. Olennaista on se, että asiakas myös antaa luvan markkinoijalle, jos markkinointiviestintä on henkilökohtaista. Lupa voidaan pyytää luontevassa yhteydessä, esimerkiksi tarjottaessa asiakkaalle veloituksettomia vinkkejä liiketoiminnan parantamiseen. Inbound-markkinointia voi olla monenlaista, esimerkiksi yrityksen blogikirjoitukset ja hakusanamainonta. Lisäksi asiantuntijasisällöt, ilmaiset vinkit tai muut asiakkaalle arvoa tuottavat tietoiskut voivat toimia asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi. 

2.     Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on inbound-markkinoinnin vastakohta, ja perinteisempi tapa tehdä markkinointia, jossa myyjän henkilökohtainen ja aktiivinen myynti on keskiössä. Siinä otetaan aktiivisemmin kontaktia asiakkaisiin eri markkinointikanavissa, kuten suoramarkkinoinnin ja erilaisten mainontojen keinoin, kuten printti- ja radiomainonnan avulla.

3.     Ostettu media

Ostetussa mediassa tilataan asiantuntijalta yritykselle kiinnostavaa sisältöä tarpeen mukaan eli ulkoistetaan markkinointia. Asiantuntijalta saatetaan tilata esimerkiksi valokuvia, työpaikkailmoituksia, videoiden tai muiden sisältöjen tuotantoa.

4.     Ansaittu media

Photo by  rawpixel.com  on  Unsplash

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Ansaittu media on tavoiteltavaa yrityksen näkökulmasta, koska se käsittää yrityksestä riippumattomien ihmisten antamia lausuntoja, esimerkiksi toimittajien kirjoittamia lehtijuttuja tai mainintoja yrityksestä, mutta toisaalta myös kuluttaja-kuluttaja-välinen, vertaisryhmän keskinäinen viestintä on suosittua. Tällöin ansaittu mediakin voi olla word-of-mouthin muodossa. Kuluttajat ovat nykyisin yleisesti ottaen kriittisiä yrityksen markkinointiviestintää kohtaan ja käyvät siitä keskustelua omissa vertaisryhmissään. Siksi yritysten markkinointiviestinnässä korostuu aitouden arvostaminen, joka on ollut viime aikoina pinnalla mediassa ja josta jo aiemmissakin blogikirjoituksissamme olemme puhuneet.  

5.     Oma media

Oma media koostuu yrityksen itsensä luomasta sisällöstä. Oman median tuottamisessa tulee kiinnittää huomiota sisällön kohdentamiseen laaditun markkinointistrategian mukaisesti. Yrityksen sisältöä voivat olla kaikki yrityksen sisällä työstetty, esimerkiksi yrityksen nettisivut, blogit, videot tai muu markkinointimateriaali uutiskirjeistä messuesitteisiin.

6.     Google Adsense

Google Adsensen avulla verkkojulkaisijat voivat tienata lisätuloa nettisivulla näkyvien mainosten avulla, esimerkiksi blogiin voi laittaa Adsense-mainoksen. Tuottavuuden mittarina ovat klikkaukset eli mainoksen maksu muodostuu klikkauskertojen perusteella. Palvelun koordinoinnista vastaa Google, ja tarkoitus Adsensessä on sopeuttaa mainos ja sen sisältö mahdollisimman sopivaksi julkaisuympäristöön. Tässä pyritään tehokkaasti oikean kohderyhmän mielenkiinnon herättämiseen.

7.     Wordpress

Wordpress on ilmainen sisällön luomiseen soveltuva ohjelma tai julkaisualusta netissä, jossa voi kirjoittaa esimerkiksi omaa blogia. Wordpressiä on helppo käyttää, joka lienee yksi sen suuren suosion salaisuuksista.

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

8.     Tag

Tagit ovat avainsanoja tai tunnisteita, joita esimerkiksi blogialustoilla, mutta myös muilla some-alustoilla voi liittää eri teksteihin, kuviin tai muihin sisältöihin. Tagit ovat kytköksissä HTML-koodikieleen, jossa kuvataan sivuja merkkikielen avulla. Tagien tarkoitus on lyhyesti viestiä kuluttajille, esimerkiksi tekstin tai kuvan olennaisinta sisältöä, jolloin kyseisen sisällön löytäminen myös helpottuu, kun sitä etsitään hakukoneilla. Tagit ovat siten ratkaisevan tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta.

9. Segmentointi

Segmentoinnilla tarkoitetaan kohdentamista, ja se on kaikessa markkinoinnissa tärkeää, myös digimarkkinoinnissa. Ihmisiä voidaan jakaa eri kohderyhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen, ammatin tai asumisen mukaan, mutta myös harrastusten tai elämäntyylien perusteella. Kohderyhmä eli segmentti tulee miettiä tarkkaan, jotta markkinointi voitaisiin kohdistaa juuri kyseiselle ryhmälle kiinnostavaksi. Markkinointi on usein tehokkainta, kun ei yritetä miellyttää kaikkia vaan viestinnästä voidaan tehdä persoonallisempaa sen ansiosta, että kohderyhmä on tiedossa. 

 

Näin on saatu päätökseen viimein digimarkkinointi for dummies -julkaisusarja. Toivottavasti opit jotain itsellesi hyödyllistä! Stay tuned. Jatkossa siirrymme peruskäsitteistä eteenpäin ja haluamme antaa sinulle suoria vinkkejä, joiden avulla voit kehittää markkinointiasi tai myyntiäsi. 

 

Netistä löytyy kivoja kuvia, joita saa käyttää ilmaiseksi. Nämä kuvat on haettu Unsplash-palvelusta ja valokuvien tekijät merkitty kuvien alle. Tässä linkki Unsplashiin: https://unsplash.com

 

Digimarkkinointi for dummies Vol. 1: Digimarkkinoinnin sanastoa

Tästä alkaa muutaman julkaisun sarja, josta voit käydä poimimassa talteen yleishyödyllistä digimarkkinoinnin sanastoa. Sarja alkaa helpohkoista termeistä ja etenee vaiheittain haastavampiin sanoihin. 

 

1.     Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia digitaalisissa kanavissa esimerkiksi netissä, mobiilissa tai sosiaalisessa mediassa. Digimarkkinointi pitää sisällään hyvin monenlaista: niin digimainontaa kuin muunlaista sisällöntuotantoa, esimerkiksi blogeissa sekä paljon paljon muuta. Digimarkkinoinnin hyötyinä on esimerkiksi se, että erilaisten digisovellusten tarjoama analytiikka helpottaa markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista.

2.     Sosiaalinen media

 Sosiaalinen media pitää sisällään monia eri some-kanavia tai sovelluksia verkossa, joiden tarkoitus on tarjota yhteisöllisiä palveluita, joissa niiden jäsenet voivat jakaa toistensa kanssa sisältöä, kuten kuvia, huippuhetkiä, videoita, tarinoita, memejä, itselleen merkityksellisistä asioista. 

3.     Facebook

Facebook on edelleen suosituin some-kanava, vaikka se on yksi vanhimmista kanavista. Facebookin käyttö yleistyi Suomessa vuodesta 2007 alkaen. Monilla yrityksillä on myös Facebook-sivut yrityksen Facebook-markkinointia varten. Facebookissa on myös oma huvittava päivityskulttuurinsa. Voi nimittäin sanoa, että Facebookiin on syntynyt vuosien saatossa erilaisia enemmän tai vähemmän vakiintuneita stereotyyppisiä statuspäivittelijätyyppejä. Näitä ovat esimerkiksi parisuhdetilannettaan päivittelevät, täydellisillä ruoka-annoksillaan hifistelevät, ura- tai urheilutitteleillään koreilevat tai siirappisia ”pilvilinnaa ja hattaraa”-statuksia päivittelevät. Hauskaa näissä stereotyypeissä on se, että ne ovat jokaiselle Facebookin käyttäjälle arkipäiväisen tuttuja.

4.     Twitter

Twitterissä pääpointtina puolestaan on melko lyhyiden tviittien jakaminen (max 140 merkkiä) tai toisten käyttäjien tviittien seuraaminen. Twitterissä monien vaikuttajien, kuten julkkisten ja politiikan henkilöiden tviitit, voivat kerätä nopeasti hyvin laajan lukijayleisön. Twiiteissa kyse on yleensä nopeasta kommunikoinnista, uutisoinnista, kokemusten jakamisesta maailman tapahtumista, kannanotoista tai mielipiteistä.

5.     Instagram

Instagram on sen sijaan kuvanjako- ja some-palvelu, jossa voi kuvien lisäksi jakaa videoita ja seurata ystävien tai muiden kiinnostavien henkilöiden profiileja. Profiilin voi asettaa yksityiseksi tai julkiseksi. Erilaisilla filttereillä eli palvelun tarjoaman kevyen kuvankäsittelyn avulla voi myös muokata kuviaan ennen jakoa. Instagramissa suosittuja kuvia ovat esimerkiksi kuntosalipäivitykset, joissa esitellään, kuinka treeni on purrut tai muut henkilökohtaiset kuvat, kuten selfiet.

Tässä on esimerkiksi Fridaysin Instagram-profiili. 

Tässä on esimerkiksi Fridaysin Instagram-profiili. 

6.     Snapchat

Snapchatissa voi lähettää pikaviestejä, jotka voivat sisältää kuvia tai videoita, ja niihin voi lisätä tarroja tai tekstejä tai eri filttereitä. Viestejä voi lähettää muille käyttäjille tai My storyyn. Snäpit näkyy kavereille 24 tunnin ajan julkaisuajankohdasta.

7.     Pinterest

 Pinterest on scrapbookia eli muistikirjaa muistuttava sovellus, jossa voi pinnata eli lisätä omaan tauluun (boardiin) kuvia tai linkkejä. Taulun kuvista muodostuu vähän kuin kuvakollaasi. Kuvat voivat liittyä vaikka harrastuksiin, muihin intohimon kohteisiin tai teemoihin, kuten esimerkiksi tanssiin, ruokaan, musiikkiin tai treenaamiseen. Sovellus mahdollistaa kuvien keräilyn omaksi inspiraation lähteeksi, mutta myös muut käyttäjät voivat seurata taulujasi, jos ne ovat julkisia. Voit myös seurata muiden tauluja ja repinnata eli jakaa toisten tauluista löydettyjä kuvia, jotka näkyvät silloin myös omassa taulussasi.

8.     LinkedIn

 Linkedin on monipuolinen sovellus, jossa voi paitsi verkostoitua ammatillisesti muiden kanssa sekä seurata kiinnostavia artikkeleita, esimerkiksi omalta alalta tai omiin harrastuksiin liittyen. LinkedIn on palveluna asiapitoisempi kuin moni muu some-sovellus. Artikkelit saattavat olla usein myös tieteellisiä, mutta esimerkiksi myös yritykset kertovat omista kehitysaskelistaan ja ajankohtaisista asioistaan LinkedInissä tai käyttävät palvelua apuna rekrytoinnissa. Omaan profiiliin voi täyttää oman CV:n suosittelijoiden kera, ja palvelussa voi lähestyä myös kiinnostavia työnantajia tai saada työtarjouksia.

Tässä esimerkki Fridaysin LinkedIn-näkymästä. LinkedIn on myös yritykselle oiva kanava luoda uusia verkostoja. 

Tässä esimerkki Fridaysin LinkedIn-näkymästä. LinkedIn on myös yritykselle oiva kanava luoda uusia verkostoja. 

9.     Blogit.fi

Verkkosivu, joka listaa suomen suosituimmat blogit järjestykseen, ja johon on listautunut tällä hetkellä yli 6000 eri teemoilla varustettua blogia, esimerkiksi sisustusblogeista ruokablogeihin.

10.  Facebook-markkinointi

Monille yrityksille Facebook on markkinointipaikkana houkutteleva, koska Facebook tavoittaa ihmisiä laajasti – onhan Facebook edelleen yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista. Ihmiset viettävät päivittäin aikaa Facebookissa, ja he ovat kiinnostuneita viihdyttävistä sisällöntarjoajista. Yritys voi omilla Facebook-sivuilla, esimerkiksi tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää palvelua uusien työntekijöiden rekrytointiin, järjestää kilpailuja tai arvontoja seuraajilleen, seuraajakunnalle suunniteltua mielenkiintoista sisältöä jne. Yrityksen on hyvä olla kuluttajien tavoitettavissa ja käydä keskustelua asiakkaiden kanssa. Facebook-mainoksilla ja erilaisilla kampanjoilla voi myös nopeasti lisätä yrityksen tunnettavuutta entisestään. Näistä vaikka Tuomas Fridaysilta kertoo sinulle mielellään lisää! Ota yhteyttä osoitteessa tuomas(at)fridays.fi, jos haluat lisätietoa erilaisista kampanjamahdollisuuksista.

  11.  Natiivimainonta

Natiivimainonta on tapa upottaa mainos esimerkiksi artikkeliin muotoon. Natiivimainonnalla tavoitellaan luonnollisuutta, koska tiedetään, että selvät mainokset eivät aina kiinnosta ihmisiä, mutta natiivimainonnassakin artikkelin yhteydessä täytyy kuitenkin ilmoittaa, että kyseessä on mainos. Natiivimainonnan suosio on kasvamassa. 

 

Digimarkkinoinnin sanastoa for dummies Vol. 2 tulee keskittymään vielä enemmän yrityksille hyödyllisiin sanoihin. Tämän kertaisen sanaston on tarkoitus toimia kevyenä introsanastona eri some-sovellusten pääpiirteistä jne. Some-kanavista puheen ollen, käy ihmeessä seuraamassa Fridaysia Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä. Lisäksi tällä hetkellä Facebook-sivuillamme on käynnissä 100 euron yllätyslahjapaketin arvonta, joka on käynnissä 29.11 asti. Osallistu tästä: 

Arvontakuva.png