markkinointiviestintä

Digimarkkinointi for dummies Vol. 3: Sanastoa

Nyt olemme jo edenneet julkaisusarjamme viimeiseen, muttei vähäisimpään osaan! Myös tämän kertainen blogi käsittelee digimarkkinoinnin sanastoa ja nivoo yhteen niin yrityksille kuin kuluttajille hyödyllistä sanastoa. Toivomme, että digimarkkinoinnin sanastomme olisi selkeyttänyt blogissa käyneille eri käsitteitä ja täältä voi tarvittaessa aina käydä tarkistamassa sanoja, jos käsitteet jostain syystä unohtuisivat matkan varrella.

 

1.     Inbound-markkinointi

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Inbound-markkinoinnille tyypillistä on sen sijoittuminen someen ja nettiin, ja siinä yritetään saada houkuteltua asiakas kiinnostumaan yrityksen palveluista sekä etsimään ja tutustumaan niihin aktiivisesti itse. Olennaista on se, että asiakas myös antaa luvan markkinoijalle, jos markkinointiviestintä on henkilökohtaista. Lupa voidaan pyytää luontevassa yhteydessä, esimerkiksi tarjottaessa asiakkaalle veloituksettomia vinkkejä liiketoiminnan parantamiseen. Inbound-markkinointia voi olla monenlaista, esimerkiksi yrityksen blogikirjoitukset ja hakusanamainonta. Lisäksi asiantuntijasisällöt, ilmaiset vinkit tai muut asiakkaalle arvoa tuottavat tietoiskut voivat toimia asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi. 

2.     Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on inbound-markkinoinnin vastakohta, ja perinteisempi tapa tehdä markkinointia, jossa myyjän henkilökohtainen ja aktiivinen myynti on keskiössä. Siinä otetaan aktiivisemmin kontaktia asiakkaisiin eri markkinointikanavissa, kuten suoramarkkinoinnin ja erilaisten mainontojen keinoin, kuten printti- ja radiomainonnan avulla.

3.     Ostettu media

Ostetussa mediassa tilataan asiantuntijalta yritykselle kiinnostavaa sisältöä tarpeen mukaan eli ulkoistetaan markkinointia. Asiantuntijalta saatetaan tilata esimerkiksi valokuvia, työpaikkailmoituksia, videoiden tai muiden sisältöjen tuotantoa.

4.     Ansaittu media

Photo by  rawpixel.com  on  Unsplash

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Ansaittu media on tavoiteltavaa yrityksen näkökulmasta, koska se käsittää yrityksestä riippumattomien ihmisten antamia lausuntoja, esimerkiksi toimittajien kirjoittamia lehtijuttuja tai mainintoja yrityksestä, mutta toisaalta myös kuluttaja-kuluttaja-välinen, vertaisryhmän keskinäinen viestintä on suosittua. Tällöin ansaittu mediakin voi olla word-of-mouthin muodossa. Kuluttajat ovat nykyisin yleisesti ottaen kriittisiä yrityksen markkinointiviestintää kohtaan ja käyvät siitä keskustelua omissa vertaisryhmissään. Siksi yritysten markkinointiviestinnässä korostuu aitouden arvostaminen, joka on ollut viime aikoina pinnalla mediassa ja josta jo aiemmissakin blogikirjoituksissamme olemme puhuneet.  

5.     Oma media

Oma media koostuu yrityksen itsensä luomasta sisällöstä. Oman median tuottamisessa tulee kiinnittää huomiota sisällön kohdentamiseen laaditun markkinointistrategian mukaisesti. Yrityksen sisältöä voivat olla kaikki yrityksen sisällä työstetty, esimerkiksi yrityksen nettisivut, blogit, videot tai muu markkinointimateriaali uutiskirjeistä messuesitteisiin.

6.     Google Adsense

Google Adsensen avulla verkkojulkaisijat voivat tienata lisätuloa nettisivulla näkyvien mainosten avulla, esimerkiksi blogiin voi laittaa Adsense-mainoksen. Tuottavuuden mittarina ovat klikkaukset eli mainoksen maksu muodostuu klikkauskertojen perusteella. Palvelun koordinoinnista vastaa Google, ja tarkoitus Adsensessä on sopeuttaa mainos ja sen sisältö mahdollisimman sopivaksi julkaisuympäristöön. Tässä pyritään tehokkaasti oikean kohderyhmän mielenkiinnon herättämiseen.

7.     Wordpress

Wordpress on ilmainen sisällön luomiseen soveltuva ohjelma tai julkaisualusta netissä, jossa voi kirjoittaa esimerkiksi omaa blogia. Wordpressiä on helppo käyttää, joka lienee yksi sen suuren suosion salaisuuksista.

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

8.     Tag

Tagit ovat avainsanoja tai tunnisteita, joita esimerkiksi blogialustoilla, mutta myös muilla some-alustoilla voi liittää eri teksteihin, kuviin tai muihin sisältöihin. Tagit ovat kytköksissä HTML-koodikieleen, jossa kuvataan sivuja merkkikielen avulla. Tagien tarkoitus on lyhyesti viestiä kuluttajille, esimerkiksi tekstin tai kuvan olennaisinta sisältöä, jolloin kyseisen sisällön löytäminen myös helpottuu, kun sitä etsitään hakukoneilla. Tagit ovat siten ratkaisevan tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta.

9. Segmentointi

Segmentoinnilla tarkoitetaan kohdentamista, ja se on kaikessa markkinoinnissa tärkeää, myös digimarkkinoinnissa. Ihmisiä voidaan jakaa eri kohderyhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen, ammatin tai asumisen mukaan, mutta myös harrastusten tai elämäntyylien perusteella. Kohderyhmä eli segmentti tulee miettiä tarkkaan, jotta markkinointi voitaisiin kohdistaa juuri kyseiselle ryhmälle kiinnostavaksi. Markkinointi on usein tehokkainta, kun ei yritetä miellyttää kaikkia vaan viestinnästä voidaan tehdä persoonallisempaa sen ansiosta, että kohderyhmä on tiedossa. 

 

Näin on saatu päätökseen viimein digimarkkinointi for dummies -julkaisusarja. Toivottavasti opit jotain itsellesi hyödyllistä! Stay tuned. Jatkossa siirrymme peruskäsitteistä eteenpäin ja haluamme antaa sinulle suoria vinkkejä, joiden avulla voit kehittää markkinointiasi tai myyntiäsi. 

 

Netistä löytyy kivoja kuvia, joita saa käyttää ilmaiseksi. Nämä kuvat on haettu Unsplash-palvelusta ja valokuvien tekijät merkitty kuvien alle. Tässä linkki Unsplashiin: https://unsplash.com

 

Aitous ja herkkyys – ihmisyyden sanatonta runoutta

Elämme ajassa, jossa monissa länsimaisissa yhteiskunnissa on jo paljon vaurautta, hyvinvointia ja materiaa, mutta viisautta ei harmillisesti usein niinkään paljon. On helppoa havaita, että eri some-kanavat pursuavat kiillotettuja profiileja, joissa huomiota on ostettu kalliilla tuotteilla ja markkinointirahalla. Usein kuitenkin tällaisissa profiileissa voi olla kyse paljolti feikattujen roolien näyttelemistä. Vaikuttajamarkkinoinnissa ihaillaan usein täydellistä itseilmaisua ja yksilön taitavuutta. Artistimaailmassa on paljon samaa ilmiötä. Taidokkuudella luonnollisesti viestitään asiantuntijuutta, mutta tarvitaanko välttämättä aina niin paljon turhanpäiväistä sälää koristeeksi? Lisäksi taidokkuuden lisäksi tarvitaan markkinoinnissa itse tunnetta, jos halutaan sanoa jotain tärkeää maailmalle. Koskettavimpia artisteja ovat kuitenkin usein ne, joissa on säröä tai tunnetta, sillä säröt ja tunteet ovat niitä kanavia, joita tarvitsemme nähdäksemme pilkahduksia toistemme sisimmistä. Aistiessamme toisen tunteita selvemmin ja paljaammin, voimme peilata paremmin myös omia tunteitamme.

HesaÄijä on yksi hyvä esimerkki siitä, että Rauman murre ja huumori arkipäiväisistä asioista voivat olla juuri se tervetullut roso, joka vetoaa ihmisiin somessa. 

HesaÄijän musavideo Youtubessa:

Vaikuttajamarkkinoijien tulee muistaa, mikä vaikuttamisessa pohjimmiltaan on arvokkainta. Tarvitsemme erityisesti toisten ihmisten kohtaamista päivittäin. Kohtaamisiin keskittyessä on unohdettava oman navan tuijottelu ja egon turhanpäiväinen pönkittäminen hetkeksi, ja aistittava vuorovaikutus ja toisten ihmisten läsnäolo. Tarvitsemme tunteen siitä, että toinen on myös aivan samanlainen ja tavallinen ihminen pohjimmiltaan kuin meistä jokainen on. Yrityksen arjessa tämä näkyy erityisesti asiakaskohtaamisissa, joissa tärkeää on niin vuorovaikutus, mutta myös kuuntelun taito.

Kaikki tämä herättää pohtimaan, miksi monet meistä sitten ihailevat edellä kuvattua kiiltokuvamaista markkinointia, vaikka aitoudessa, luonnonmukaisuudessa ja yksinkertaisuudessa on monesti jotain paljon kauniimpaa ja herkempää? Jos kauneusihanteemme ovat tällä hetkellä niin vinoutuneita, että janoamme pelkkää glitteriä, tulee ne laittaa uuteen uskoon, ja tulevaisuudessa ihailla mieluummin jotain naturellimpaa ja aidompaa. Onneksi viime aikoina on ollutkin havaittavissa ilmassa jo vahvasti nousussa olevia vastatuulia pintaliidolle niin vaikuttajamarkkinoinnissa kuin yleisesti mediassa. Kuluttajina alamme ymmärtää, ettei feikki ole niin jännittävää kuin aitous.

Alma on hyvä esimerkki artistista, joka rikkoo perinteisiä kaavoja artistina olemalla ennen kaikkea oma persoonallinen itsensä.

Alman musavideo Youtubessa:

Kun jätämme turhien roolien esittämisen, voimme olla paremmin kiinni tässä hetkessä ja palata takaisin yksinkertaisten asioiden äärelle. ”Less is more” on tunnettu ja hyvä ohjenuora, joka pätee niin markkinointiin ja viestintään kuin yleisemminkin. Lisäksi tulee muistaa, ettei meistä kukaan ole oikeasti täydellinen. Epätäydellisyys ja aitous ovat kuitenkin niitä asioita, jotka tunnetusti saavat meidät ihmisinä myös rakastumaan ja kiintymään toisiin ihmisiin. Arvokkaat asiat, kuten aitous, eivät myöskään yleensä pidä niin suurta meteliä itsestään, mutta paradoksaalisesti niiden kauneuden salat piilevät juuri niiden häivähdyksen omaisessa herkkyydessä ja ohimenevissä pilkahduksissa, kun jokainen meistä parhaimmillaan raottaa esirippua, jonka taakse olemme verhoilleet itsemme. Se on sitä ihmisyyden sanatonta runoutta, jota meidän kaikkien kannattaisi oppia kuuntelemaan.

 

Marja Mikan & Oonan pienen ideoinnin avustuksella