mainonta

Digimarkkinointi for dummies Vol. 3: Sanastoa

Nyt olemme jo edenneet julkaisusarjamme viimeiseen, muttei vähäisimpään osaan! Myös tämän kertainen blogi käsittelee digimarkkinoinnin sanastoa ja nivoo yhteen niin yrityksille kuin kuluttajille hyödyllistä sanastoa. Toivomme, että digimarkkinoinnin sanastomme olisi selkeyttänyt blogissa käyneille eri käsitteitä ja täältä voi tarvittaessa aina käydä tarkistamassa sanoja, jos käsitteet jostain syystä unohtuisivat matkan varrella.

 

1.     Inbound-markkinointi

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Inbound-markkinoinnille tyypillistä on sen sijoittuminen someen ja nettiin, ja siinä yritetään saada houkuteltua asiakas kiinnostumaan yrityksen palveluista sekä etsimään ja tutustumaan niihin aktiivisesti itse. Olennaista on se, että asiakas myös antaa luvan markkinoijalle, jos markkinointiviestintä on henkilökohtaista. Lupa voidaan pyytää luontevassa yhteydessä, esimerkiksi tarjottaessa asiakkaalle veloituksettomia vinkkejä liiketoiminnan parantamiseen. Inbound-markkinointia voi olla monenlaista, esimerkiksi yrityksen blogikirjoitukset ja hakusanamainonta. Lisäksi asiantuntijasisällöt, ilmaiset vinkit tai muut asiakkaalle arvoa tuottavat tietoiskut voivat toimia asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi. 

2.     Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on inbound-markkinoinnin vastakohta, ja perinteisempi tapa tehdä markkinointia, jossa myyjän henkilökohtainen ja aktiivinen myynti on keskiössä. Siinä otetaan aktiivisemmin kontaktia asiakkaisiin eri markkinointikanavissa, kuten suoramarkkinoinnin ja erilaisten mainontojen keinoin, kuten printti- ja radiomainonnan avulla.

3.     Ostettu media

Ostetussa mediassa tilataan asiantuntijalta yritykselle kiinnostavaa sisältöä tarpeen mukaan eli ulkoistetaan markkinointia. Asiantuntijalta saatetaan tilata esimerkiksi valokuvia, työpaikkailmoituksia, videoiden tai muiden sisältöjen tuotantoa.

4.     Ansaittu media

Photo by  rawpixel.com  on  Unsplash

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Ansaittu media on tavoiteltavaa yrityksen näkökulmasta, koska se käsittää yrityksestä riippumattomien ihmisten antamia lausuntoja, esimerkiksi toimittajien kirjoittamia lehtijuttuja tai mainintoja yrityksestä, mutta toisaalta myös kuluttaja-kuluttaja-välinen, vertaisryhmän keskinäinen viestintä on suosittua. Tällöin ansaittu mediakin voi olla word-of-mouthin muodossa. Kuluttajat ovat nykyisin yleisesti ottaen kriittisiä yrityksen markkinointiviestintää kohtaan ja käyvät siitä keskustelua omissa vertaisryhmissään. Siksi yritysten markkinointiviestinnässä korostuu aitouden arvostaminen, joka on ollut viime aikoina pinnalla mediassa ja josta jo aiemmissakin blogikirjoituksissamme olemme puhuneet.  

5.     Oma media

Oma media koostuu yrityksen itsensä luomasta sisällöstä. Oman median tuottamisessa tulee kiinnittää huomiota sisällön kohdentamiseen laaditun markkinointistrategian mukaisesti. Yrityksen sisältöä voivat olla kaikki yrityksen sisällä työstetty, esimerkiksi yrityksen nettisivut, blogit, videot tai muu markkinointimateriaali uutiskirjeistä messuesitteisiin.

6.     Google Adsense

Google Adsensen avulla verkkojulkaisijat voivat tienata lisätuloa nettisivulla näkyvien mainosten avulla, esimerkiksi blogiin voi laittaa Adsense-mainoksen. Tuottavuuden mittarina ovat klikkaukset eli mainoksen maksu muodostuu klikkauskertojen perusteella. Palvelun koordinoinnista vastaa Google, ja tarkoitus Adsensessä on sopeuttaa mainos ja sen sisältö mahdollisimman sopivaksi julkaisuympäristöön. Tässä pyritään tehokkaasti oikean kohderyhmän mielenkiinnon herättämiseen.

7.     Wordpress

Wordpress on ilmainen sisällön luomiseen soveltuva ohjelma tai julkaisualusta netissä, jossa voi kirjoittaa esimerkiksi omaa blogia. Wordpressiä on helppo käyttää, joka lienee yksi sen suuren suosion salaisuuksista.

Photo by  Andrew Neel  on  Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

8.     Tag

Tagit ovat avainsanoja tai tunnisteita, joita esimerkiksi blogialustoilla, mutta myös muilla some-alustoilla voi liittää eri teksteihin, kuviin tai muihin sisältöihin. Tagit ovat kytköksissä HTML-koodikieleen, jossa kuvataan sivuja merkkikielen avulla. Tagien tarkoitus on lyhyesti viestiä kuluttajille, esimerkiksi tekstin tai kuvan olennaisinta sisältöä, jolloin kyseisen sisällön löytäminen myös helpottuu, kun sitä etsitään hakukoneilla. Tagit ovat siten ratkaisevan tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta.

9. Segmentointi

Segmentoinnilla tarkoitetaan kohdentamista, ja se on kaikessa markkinoinnissa tärkeää, myös digimarkkinoinnissa. Ihmisiä voidaan jakaa eri kohderyhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen, ammatin tai asumisen mukaan, mutta myös harrastusten tai elämäntyylien perusteella. Kohderyhmä eli segmentti tulee miettiä tarkkaan, jotta markkinointi voitaisiin kohdistaa juuri kyseiselle ryhmälle kiinnostavaksi. Markkinointi on usein tehokkainta, kun ei yritetä miellyttää kaikkia vaan viestinnästä voidaan tehdä persoonallisempaa sen ansiosta, että kohderyhmä on tiedossa. 

 

Näin on saatu päätökseen viimein digimarkkinointi for dummies -julkaisusarja. Toivottavasti opit jotain itsellesi hyödyllistä! Stay tuned. Jatkossa siirrymme peruskäsitteistä eteenpäin ja haluamme antaa sinulle suoria vinkkejä, joiden avulla voit kehittää markkinointiasi tai myyntiäsi. 

 

Netistä löytyy kivoja kuvia, joita saa käyttää ilmaiseksi. Nämä kuvat on haettu Unsplash-palvelusta ja valokuvien tekijät merkitty kuvien alle. Tässä linkki Unsplashiin: https://unsplash.com

 

Ketä kiinnostaa sinun menestys?

Työhaastattelu Kohtaamistoimisto Fridayssilla: ”me aiotaan olla Suomen top 3 tapahtumatuottaja”. Tällä lauseella toimitusjohtajana toimiva Mika selvitti saman tien Fridayssin vision minulle, jota toteutetaan yksi tapahtuma kerrallaan.

Jyväskylässä toteutettiin viime viikolla ”Syksyn Digijohtajaksi!” Starttitapahtuma, jonka kohdeyleisönä oli ne jotka uskovat, että osaamisesta ja inspiroivasta työstä saadaan kasvua. Hyvän fiiliksen puolesta puhujina oli Vincitin Johanna Pystynen, Mustin ja Mirrin ketjujohtaja Juhana Lamberg sekä Sinisen Meteoriitin Jussi Siponen.

Hyvää (perjantai) fiillistä Juhanalta, Jussilta sekä Johannalta.

Hyvää (perjantai) fiillistä Juhanalta, Jussilta sekä Johannalta.

Lamberg totesi, että "ammattitaito kumpuaa omasta kiinnostuksesta tekemiseen ja tiedusteli, että jos perinteisen yrityksen vision tuntee henkilöstöstä n. 3%, ja ylimmästä johdosta 12%, niin millä yritys menestyy?" Lambergin ketjuliikkeistä on osaamisen kehittymisen myötä poistunut mikromanageeraus, jota tuetaan sisäisen asiakaspalvelun kautta. Nykyaikana olisi kohtalokasta jos johto irtautuisi henkilöstöstä, siksi viestien läpinäkyvyys, ymmärtäminen ja sisäistäminen ovat avainasemassa tiellä menestykseen.

Siposen mukaan PK-yrityksien toimitusjohtaja toimii usein yleismies Jantusena. Meillä hänet tunnetaan Mikana tai tuttavallisemmin Tikkiksenä. Fridayssin etuna on ketteryys: meillä ei ole turhia välikäsiä käytössä ja yhteisömme viestintäalustat tukevat myös Lambergin peräänkuuluttamaa itseohjautuvuutta. Siponen mainitsi myös, että viestintävälineet jotka mahdollistavat positiivisten kierrepallojen heitot yrityksen sisällä, antavat tilaa yrityksen kehittyä varkain paremmaksi.

Varatoimitusjohtaja eli varayleismies Jantusena toimiva Solja Hyyryläinen  Teräsmyynnistä  sekä Kohtaamistoimisto Fridayssin asiakkuusvastaava Tytti Laaksonen.

Varatoimitusjohtaja eli varayleismies Jantusena toimiva Solja Hyyryläinen Teräsmyynnistä sekä Kohtaamistoimisto Fridayssin asiakkuusvastaava Tytti Laaksonen.

Siponen heitti, että tämän takia johtajien tulee käyttää valittua välinettä ja näyttää ratkaisun suora hyöty. Fridayssissa tämä toteutui niin, että ensin Mika otti tulikasteen viestintäalusta Slackiin, jonka jälkeen me muut hypättiin nopeasti perään.

Slackin ja Zoho CRM-ohjelmiston haltuunotto tukee Fridayssin sisäistä viestintää, joka on tarpeellista meidän vahvan kasvun ja henkilöstömäärän lisääntymisen vuoksi. Tämä on myös Pystysen puheessa esiintynyttä käyttäjälähtöistä lähestymistä. Vincitin strategia perustuu itseohjautuvuuteen. Kohtaamistoimisto Fridayssilla ja Vincitillä on yhteistä se, että molemmat luovat ympäristöä jossa ihmiset pystyvät ohjaamaan itse itseään. 

 

Jos joutuu liian pitkälle arvailemaan, mikä auttaa (yritysten) ongelmakohtiin huomaa heittävänsä  random ratkaisuja ilmaan. Me näemme tämän taistelun omalla alueella: yritys esimerkiksi osallistuu messuille nostaakseen brändiarvoa ja lisätäkseen näkyvyyttä.

Eräs verkostostani kuvasi yrittäjän perinteistä messuvalssia näin: askel eteen kun asiakas lähestyy -- helpottunut huokaus kun asiakas lähtee pois – ja askel taakse.

Me Fridayssilla, tarjoamme keinoja jotka auttavat asiakkaita välttämään tämän tanssikuvion.

Siposen sanoin "jos löydätte jonkun innokkaan tekijätyypin, niin päästäkää se irti. Vähän näytätte suuntaa, että tuonne noin". Ketteryytemme ansiosta Kohtaamistoimisto Fridays pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisempaa palvelua joka mahdollistaa onnistuneen ennakkomarkkinoinnin, mieleenpainuvan osaston sekä messujen jälkihoidon. Tällä me, tekijätyypit, konkreettisesti voimme taata paremman näkyvyyden sekä brändiarvon vahvistumisen. 

 

Meille lähtöasetelma on se, että saamme päätökseen sekä isot että pienet kaupat. Miksi? Koska asiakkaidemme menestys luo pohjaa myös meidän menestykselle, tapahtuma kerrallaan. Niin, palatakseni tuohon alussa esiintyneeseen visioon. Fridayssin vision tuntee tällä hetkellä tiimistä 100%. Ei paha lukema yritykselle, jota kiinnostaa sinunkin menestys.