Return on Investment (ROI)

Digimarkkinointi for dummies Vol.2: Sanasto

Digimarkkinointi for dummies lähetys jatkuu taas! Tällä kertaa keskitymme etenkin yrityksille hyödylliseen digimarkkinoinnin sanastoon.

 

1.     Sissimarkkinointi

 Sissimarkkinointi hyödyntää uudenlaisia luovia sekä hieman poikkeuksellisiakin tapoja tehdä markkinointia. Yleensä sissimarkkinointiin laitetut panokset ovat pienet, mutta tulokset siihen nähden ovat yleensä todella hyvät. Sissimarkkinoinnissa etuina ovat oikeanlainen ajoitus ja kohdentaminen sekä joustavuus ja nopeus.

suit-2842425_640.jpg

2.     Bannerimainonta

Bannerimainonnalla tarkoitetaan mainontaa Internetissä, jolloin mainostaja voi ostaa itselleen mainospaikan eli bannerin, joka voi olla esimerkiksi klikattava kuva.

3.     Landing page

Tutkimusten mukaan erilaisilla väreillä voidaan myös mainoksissa vaikuttaa eri tavoin kuluttajaan. Esimerkiksi punainen väri kiinnittää helposti huomion ja voi viestiä muun muassa dynaamisuudesta, menestyksestä ja intohimosta, mutta voi olla toisinaan myös varoittava väri, kuten esimerkiksi STOP-kylteissä. Käyttämällä värejä tiedostaen voi yrittää tavoittaa viestinnässä tiettyjä tunnelmia ja vaikutuksia. 

Tutkimusten mukaan erilaisilla väreillä voidaan myös mainoksissa vaikuttaa eri tavoin kuluttajaan. Esimerkiksi punainen väri kiinnittää helposti huomion ja voi viestiä muun muassa dynaamisuudesta, menestyksestä ja intohimosta, mutta voi olla toisinaan myös varoittava väri, kuten esimerkiksi STOP-kylteissä. Käyttämällä värejä tiedostaen voi yrittää tavoittaa viestinnässä tiettyjä tunnelmia ja vaikutuksia. 

Landing page eli laskeutumissivu on nettisivu, jolle asiakas ohjataan esimerkiksi klikkauksen johdosta. Laskeutumissivuille tyypillistä on pyrkimys call-to-actioniin, eli usein ne sisältävät kehotuksia esimerkiksi ilmoittautumaan yrityksen järjestämille valmennuksille tai tilaamaan yrityksen uutiskirjettä. Näillä keinoilla pyritään yleensä myymään yrityksen palveluita ja saamaan uusia asiakkaita.

4.     Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnissa esimerkiksi yrityksen verkkosivuista pyritään tekemään myynnilliset eli saamaan mahdollisimman monesta verkkosivuilla käyneestä yrityksen asiakkaita. Konversio-optimoinnissa pyritään oikeanlaiseen kohdentamiseen ja esimerkiksi mittaamalla parantamaan verkkosivujen käytettävyyttä ja konversioastetta.

5.     Konversioaste

 Konversioaste kertoo markkinoinnin tavoitteiden prosentuaalisesta toteutumisesta. Monesti verkkosivuille ja markkinoinnille asetetaan erilaisia tavoitteita, kuten uusien asiakkaiden saanti. Konversioaste kertoo tavoitteiden toteutumisen ja kaiken kaikkiaan verkkosivuilla käyneiden suhteesta.

6.     Google Analytics

Google Analytics on maksuton kävijäseurantaohjelma. Sen avulla voidaan jäljittää nettisivuilla vierailleet, mutta kävijän on myös mahdollista muokata WWW-selaimen asetuksia siten, että tietoa ei pysty kävijästä keräämään. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi kehittää omaa verkkosivua ja tarkastella kävijöiden toimenpiteitä omalla verkkosivulla. 

7.     Google AdWords-mainonta

Google Adwards-mainonta on käytännössä hakusanamainontaa Googlessa, jolloin kohdennettuja mainoksia tulee asiakkaan tulosnäkymään riippuen siitä, mitä hakusanoja he hauissaan käyttävät. Google Adwords-mainonnan etuina ovat muun muassa mahdollisuudet kohdentamiseen vain tiettyjen hakusanojen, ikäryhmän tai vaikka alueen perusteella. Mainostajan ei myöskään tarvitse maksaa mainonnasta ennen kuin asiakas klikkaa mainosta.

 

sebastien-gabriel-232358.jpg

8. Web-analytiikka

Web-analytiikka pitää sisällään tiedonkeruuta nettisivuilla kävijöistä sekä tämän datan analysointia erilaisin mittarein. Digitaalisessa markkinoinnissa web-analytiikka auttaa ymmärtämään asiakkaan toimintaa paremmin, sillä voit esimerkiksi seurata analytiikan avulla, kuinka paljon esimerkiksi yrityksen blogia luetaan ja mikä on ollut  suosituin blogiteksti. Samaten voit seurata, kuinka markkinointikampanjasi on menestynyt eli esimerkiksi, kuinka monta kertaa yrityksesi uutiskirje on avattu jne. Tällainen analytiikan avulla saatu tieto on markkinoijalle arvokasta, sillä tällä tavoin osataan paremmin kohdentaa markkinointiviestintää potentiaalisille asiakkaille sekä pystytään paremmin mittaamaan markkinoinnin panos-tuotos-suhdetta. Työkaluja syvällisempään analysointiin tarjoaa esimerkiksi Suomestakin ponnistanut Leadfeeder, joka kertoo yritykselle lisätietoja verkkosivuilla kävijöistä, kuten sähköpostitietoja, nimen ja yrityksen. 

9.     Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click tarkoittaa sitä kulua, joka mainostajalle kertyy, esimerkiksi hakukonemainonnassa,  kun hänen mainostaan klikataan kerran.

 10.  Click Through Rate (CTR)

Click Through Rate tarkoittaa sen sijaan esimerkiksi mainoksen klikkaussuhdetta, johon on yksinkertainen laskukaava:

klikkausten määrä/näyttökertojen määrä.

11.  Return on Investment (ROI)

Return on investment eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi keskeinen tunnusluku, joka perustuu siihen, että yrityksen saamaa liiketulosta verrataan sen saamiseksi käytettyyn pääomaan. Digitaalisessa markkinoinnissa mahdollisuudet analysoida ostopolkua tai kampanjan onnistumista helpottaa ROI:n mittaamista verrattuna perinteiseen markkinointiin, kuten TV-mainoksiin tai muuhun printtimainontaan.